De nieuwe 'Bijzondere Woonbeurs Nederland' brengt u op nieuwe ideeën.

Op de beurs komt u in aanraking met architecten en bouwadviseurs, projectontwikkelaars en bijzondere makelaars die uw wens omzetten naar de werkelijkheid. De beurs richt zich op maatwerk van verbouwingen in zowel oude gebouwen als op opmerkelijke nieuwbouwprojecten in Nederland: bv. in een verbouwd monumentaal pand ,een brandweerkazerne, met lofts of een houten woontoren.

U vindt er ook architecten en architectenburo's die 'gespecialiseerd zijn in circulariteit, zowel voor bedrijven als voor woningen. De 'autarke' woning kunt u ervaren en u ziet hoe veel invloed ecologie op het ontwerpen heeft.U kunt zich ook informeren of de warmtepomp onder uw huis zinvol is en kennis maken met groene energie zowel van bewuste leveranciers als zelf opgewekt.

Kortom wilt u bouwen of uw huis aanpassen aan de nieuwe tijd of zoekt u een bijzonder 'groen' appartement in Nederland waar architecten en projectontwikkelaars samen aan gewerkt hebben of wilt u uw bedrijf van binnen en van buiten vernieuwen dan nodigt de eerste Bijzondere Woonbeurs Nederland u hartelijk uit .

Een Kaart Naar de toekomst

De nieuwe 'bijzondere woonbeurs Nederland geeft voor het eerst een enorm overzicht van alle mogelijkheden anders en bijzonder te wonen in Nederland.

Nieuwe architectuur voor een nieuwe tijd

BIJZONDER staat voor MAATWERK dus ontmoet u architecten, die samen met u wens en mogelijkheid tot een goed resultaat weten te brengen. Bovendien is er veel oog voor mooi en ecologisch vriendelijk materiaal en zijn met name de benadering van ruimte en materialen opvallend mooier en duurzamer.

U kunt gebouwen met hangende tuinen vinden ,maar ook elegant ontworpen eengezinswoningen en rustieke huizen met een zeer eigen design. Veel architecten zijn bereid met u mee te denken. U ontmoet ze in Berlage.' Standaardbouw zult u hier niet vinden. Wel geen gageerde mensen. De beurs signaleert ook interessante bouwprojecten in Nederland om u suggesties te kunnen doen wat er mogelijk is en wat niet, zoals bv het steeds verder oprukken van de natuur in woningen van groene daken tot bijzondere daktuinen.

ontmoet ze  >>

Energie

Op de beurs vindt u veel vormen van nieuwe en vaak groene energie, die toepasbaar zijn op reeds bestaande — en op nieuw op te leveren huizen.

De overgang van aardgas naar waterstofgas zal ingrijpend zijn. U kunt hier kennismaken met vele experts op energiegebied .

Meer details  >>

Werknomaden en tweede huizen

Onze samenleving verandert in snel tempo. Sommige dingen blijven echter altijd waardevol. We houden de beurs in een gebouw 'Beurs van Berlage' ontworpen door een architect die zelfs na 100 jaar nog actueel is door het gebruik van organische vormen in zijn ontwerpen.

Sommige gedachten blijven actueel andere verdwijnen. Nieuw is de mogelijkheid die veel mensen hebben om digitaal hun werk uit te voeren wat een nieuwe leefstijl met zich meebrengt. Op de beurs is veel aandacht voor het mobiele karakter en de opkomst van speciaal ontworpen 'prefabhuizen ' uit Canada en Scandinavië en de reeds genoemde 'Tiny Houses'. Ook zult u geïnspireerd worden door locaties waar u kunt bouwen.

Voorbeelden  >>

Amsterdam

De Graanbeurszaal is speciaal ingericht om extra goed de nieuwe woonmogelijkheden in de toekomst in Amsterdam te belichten. Zoekt u in Amsterdam of in de regio een passende woonomgeving dan is deze zaal optimaal voor u.

Deelname

Wilt u deelnemen of wilt u wat meer informatie of heeft u suggesties?
Stuurt u ons dan een email of het deelnameformuliertoe.

Aanmelden  >>